I EDYCJA

O GRANCIE        HISTORIA GRANTU       PROF. GENE J. BRUTTEN       I EDYCJA     II EDYCJA   III EDYCJA    FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Certyfikaty Grantu im. prof. Gene’a J. Bruttena pierwszy raz wręczono w 2016 roku podczas drugiej edycji międzynarodowej konferencji logopedycznej Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Laureatkami zostały Aleksandra Jastrzębowska oraz Jadwiga Tuchowska – młode badaczki działające na rzecz szerzenia wiedzy o zaburzeniach płynności mowy. Prof. Martine Vanryckeghem, dokonując uroczystego wręczenia certyfikatów Grantu im. profesora Gene’a J. Bruttena dwóm młodym polskim badaczkom, podkreśliła, że czyni to w uznaniu ich zasług i zaangażowania w dziedzinie zaburzeń płynności mowy oraz doceniając podejmowane przez nie wysiłki w celu szerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń.

Pierwsza laureatka, Aleksandra Jastrzębowska, to logopeda, wówczas także studentka psychologii i neurologopedii klinicznej, zawodowo zainteresowana głównie tematyką jąkania, prowadząca terapię dzieci i dorosłych, zaangażowana w wiele projektów badawczych w tym zakresie, organizatorka licznych wydarzeń logopedycznych, m.in. konferencji Europejski Dzień Logopedy – Odczulamy Jąkanie, współprowadząca warszawskiego klubu J. 

Drugą laureatką była Jadwiga Tuchowska – pedagog i logopeda, doktorantka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, założycielka i współprowadząca działającego przy UJ Klubu Ludzi Mówiących Wystarczająco Płynnie, jej zainteresowania zawodowe i naukowe skupiają się wokół diagnozy i terapii jąkania. Jest także członkinią zespołu badawczego pracującego nad polską wersją BAB (Behavior Assessment Batery for Adults who Stutter) programu opracowanego przez prof. Martine Vanryckeghem i profesora Gene’a J. Bruttena.