PROF. GENE J. BRUTTEN

 O GRANCIE        HISTORIA GRANTU       PROF. GENE J. BRUTTEN       I EDYCJA     II EDYCJA   III EDYCJA    FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Profesor Gene J. Brutten (1928–2013) był światowej sławy logopedą, naukowcem, terapeutą i badaczem specjalizującym się w badaniach klinicznych i eksperymentalnych nad naturą jąkania, jego powstawaniem i rozwojem, diagnozą oraz terapią. Był także wykładowcą na University of Southern Illionis. W latach 1989–2000 poświęcił się pracy nad czasopismem o tematyce logopedycznej Journal of Fluency Disorders, którego był redaktorem naczelnym.

gene &martine publisher 041

Prof. Gene J. Brutten i prof. Martine Vanryckeghem

Prof. Gene J. Brutten to współautor publikacji Modyfikacja jąkania, dwuczynnikowej teorii jąkania (wraz z Donaldem Shoemakerem), a także testu BAB (Behavior Assessment Batery for Adults who Stutter) (wraz z Martine  Vanryckeghem). Wielkim wydarzeniem w jego życiu było założenie Międzynarodowego Towarzystwa Płynności Mowy (International Fluency Association – IFA). Był członkiem  Amerykańskiego Stowarzyszenia Logopedów i Audiologów (American Speech-Language-Hearing Association – ASHA).

Studenci i doktoranci wspominają profesora Gene’a J. Bruttena jako wyjątkowo ciepłego i troskliwego człowieka. Był dla nich prawdziwym mentorem, wymagającym mistrzem, ale także dobrym przyjacielem, na którego zawsze mogli liczyć.