WARSZTAT IFA

The International Fluency Association Global Workshop na Uniwersytecie Śląskim

aDnia 27 sierpnia w ramach Labiryntów Komunikacji, został zorganizowany międzynarodowy warsztat Terapia jąkania dla dzieci w wieku szkolnym. Rozwijanie kluczowych umiejętności klienta i terapeuty – wprowadzenie. Został on dofinansowany przez International Fluency Association. Prowadzony był w języku angielskim z tłumaczeniem konsekutywnym na język polski przez Jane Harley- specjalistkę z Centrum Michaela Palina dla Jąkających się Dzieci w Londynie. W warsztacie uczestniczyli terapeuci z  Czech, Niemiec, Libanu, Słowacji oraz liczna grupa 30 polskich terapeutów.

cWarsztat był przeprowadzony znakomicie, pokazał szeroką perspektywę patrzenia na zaburzenie jakim jest jąkanie. Był on swoistego rodzaju wprowadzeniem do zapoznania się i opanowania podstawowych zasad terapii dla dzieci w wieku szkolnym. Jane Harley omówiła w jaki sposób należy programować terapię bazując na zasadzie evidence-based practice (praktyki popartej wynikami badań naukowych), opierając się na współpracy z rodziną i szukaniu mocnych stron i możliwości dziecka.  Na przykładach konkretnych osób został omówiony początkowy proces stawiania sobie celów terapeutycznych, identyfikowaniu potrzeb danego klienta, tego co dla niego ważne.

dPodczas warsztatu uczestnicy mieli możliwość przećwiczenia na sobie praktycznych umiejętności z zakresu podejścia opartego na mocnych stronach, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapii akceptacji i zaangażowania, elementów terapii poznawczo-behawioralnej. Istotnym zagadnieniem podjętym przez prowadzącą warsztat Jane Harley było również kiedy i jak należy w procesie terapeutycznym wprowadzać techniki kształtowania płynności mowy. Omówione zostały również narzędzie, które pozwalają mierzyć skuteczność podejmowanych działań terapeutycznych, np. SSI-4, OASES,  BAB, Palin Parent Rating Scales ( Kwestionariusz Oceny Rodziców – Palin PRS).

Warsztat był niezwykle ożywczy, a omówione kwestie pomocne w zrozumieniu procesu terapeutycznego dziecka jąkającego się w wieku szkolnym. Był on niezwykle potrzebny dla środowiska polskich logopedów pracujących z dziećmi jąkającymi się. Uczestnicy bardzo aktywnie angażowali się w dyskusję i ćwiczyli na sobie praktyczne strategie budowania pewności siebie. Warsztaty te były niezwykle potrzebne i wzmacniające dla uczestników.


Poniżej zamieszczamy kilka wypowiedzi, które stanowią obraz przemyśleń uczestników warsztatów.

bWiedza z warsztatów pomoże mi lepiej programować terapię dlatego, że jaśniej rozumiem jakie cele powinnam stawiać na początku. Wiem też, w którym kierunku powinnam się dokształcać – chcę poznać zasady terapii skierowanej na rozwiązaniach (Solution Focused Brief Therapy). Ćwiczenia w grupie pozwoliły mi na zrozumienie znaczenia zauważania pozytywnych stron i opierania się na nich.

Dominika Piątek, Poznań, Polska

fUdział w warsztatach był dla mnie budującym i inspirującym doświadczeniem. Zbudowało mnie, że płynność i technika mowy, nie musi być najważniejszym elementem terapii. Zainspirował mnie prezentowany sposób pracy z dzieckiem i rodziną, bazujemy na mocnych stronach dziecka, wzmacniamy wiarę w siebie, pokazujemy sposoby radzenia sobie z negatywnymi postawami i emocjami towarzyszącymi jąkaniu.

Grzegorz Chmielewski, Lublin, Polska

gDzięki udziałowi w warsztacie łatwiej przychodzi mi postawienie się w roli rodzica i takie prowadzenie terapii, by rodzice stawali się coraz bardziej samodzielni w rozwiązywaniu problemów i bardziej pewni siebie w radzeniu sobie z jąkaniem ich dziecka.

Aleksandra Boroń, Syców, Polska 

Warsztaty prowadzone były w sposób bardzo profesjonalny. Zyskałem praktyczne umiejętności, które z pewnością wykorzystam w pracy z jąkającymi się dziećmi oraz ich rodzicami.

Łukasz Kowalczyk, Warszawa, Polska


Sprawozdanie opracowały:
dr Maria Faściszewska, Gdańsk
mgr Jagoda Tuchowska, Kraków


PROGRAM WARSZTATU

IFA_logo_z_nazwa_2Warsztat „Terapia  jąkania dla dzieci w wieku szkolnym” został częściowo sfinansowany ze środków International Fluency Association w ramach Światowego Funduszu Szkoleniowego IFA (Fluency Association Global Workshop Fund). Misją IFA są badania, edukacja i wsparcie w  zakresie działań naukowych i terapeutycznych na polu zaburzeń płynności mowy. W celu uzyskania dalszych informacji na temat IFA i jej działalności odwiedź stronę:  www.theifa.org