LABIRYNTY KOMUNIKACJI. SOBOTNI PANEL DYSKUSYJNY

7 (Copy)

Szanowni Państwo,

dziękujemy, że byliście z nami 27 sierpnia 2016 roku podczas sobotniego panelu dyskusyjnego pt. Labirynty Komunikacji. W spotkaniu uczestniczyły osoby zainteresowane problematyką barier w komunikowaniu i zdobyciem wiedzy na temat skutecznego ich pokonywania. Dziękujemy za liczne przybycie oraz wspaniałą atmosferę podczas naszego spotkania!

8 (Copy)Panel rozpoczęło powitanie przez organizatorki wydarzenia Aleksandrę Weber, Barbarę Matuszczyk i Małgorzatę Grzonkę prelegentów oraz słuchaczy. Pierwszym występującym był ks. prałat Władysław Basista (Uniwersytet Śląski). Badacz przedstawił niezwykle inspirujący referat dotyczący właściwych postaw do osób z zaburzeniami płynności mowy. W swoim wystąpieniu ks. W. Basista poruszył między innymi kwestię przyczyn powstawania jąkania. Następnie, o tym, jak zapobiegać wadom wymowy i dlaczego niezwykle/tak ważna w życiu małego dziecka jest pionizacja języka opowiedziała dr Joanna Trzaskalik (GWSH, PTL). Prelegentka skupiła się na profilaktyce wad wymowy. Ostatnią występującą w pierwszej sekcji była psycholog dr Agnieszka Skorupa (Uniwersytet Śląski). Podzieliła się ona refleksjami z badań własnych (przeprowadzonych przy współautorstwie z dr Anną Guzy (Uniwersytet Śląski)) dotyczących barier komunikacyjnych w szkolnictwie wyższym. Wyniki były naprawdę zaskakujące! Po tym wystąpieniu nadeszła kolej na dyskusję. Podczas podsumowującej tę część spotkania dyskusji słuchacze mieli okazję do zadania pytań występującym.

10 (Copy)

Po krótkiej przerwie s. Monika Polok w swoim wystąpieniu omówiła zagadnienia związane z komunikacją z osobami niesłyszącymi. Uczestnicy mogli także obejrzeć film promujący Światowe Dni Młodzieży, zrealizowany w języku migowym. Następnie, kolejna prelegentka dr Łucja Skrzypiec (Centrum Logopedyczne) odpowiedziała na pytanie Jak sprawić, żeby dzieci pokochały czytanie? Okazało się także, że czytanie jest najtrudniejszą umiejętnością do opanowania przez dziecko. W ostatnim wystąpieniu ks. Łukasz Pasuto podjął próbę opisu języka migowego. Jego miniwykład był niezwykle interesujący. Pokazał uczestnikom różnice między językiem migowym a miganym. Po wystąpieniu księdza nastąpiła kolejna dyskusja. Padło wiele pytań dotyczących języka migowego i kwestii rozwoju czytania wśród dzieci.

Ostatnim punktem programu był konkurs, sprawdzający wiedzę zdobytą na spotkaniu. Konkurs był niespodzianką dla wszystkich. Chętnych do odpowiedzi na pytania konkursowe nie brakowało.

Małgorzata Grzonka

koordynatorka sobotniego spotkania LABIRYNTY KOMUNIKACJI

Barbara Matuszczyk

koordynatorka sobotniego spotkania LABIRYNTY KOMUNIKACJI

 Aleksandra Weber

koordynatorka sobotniego spotkania LABIRYNTY KOMUNIKACJI


MNiSW.cdrOpracowano dzięki dotacji na Zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja II finansowane w ramach umowy 940/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.