WARSZTATY DLA LOGOPEDÓW

Warsztaty pokonferencyjne dla logopedów:

Behawioralno-poznawcze strategie interwencji terapeutycznej w jąkaniu

 

Prowadzenie warsztatów:
Dr Kurt Eggers, Thomas More University College, Belgia, University of Turku, Finlandia, koordynator ECSF

Termin:
2 września 2018 roku (niedziela), rozpoczęcie o godzinie 10.00, zakończenie o godz. 17.15

Lokalizacja:
Restauracja Bohema, ul. Bratków 4, 40-045 Katowice, www.restauracjabohema.com     

Tłumaczenie konsekutywne na język polski: mgr Katarzyna Gaweł

 

O czym będą warsztaty?

Etiologię jąkania określa złożona interakcja zachodząca pomiędzy czynnikami predysponującymi, wywołującymi i podtrzymującymi. Interwencja terapeutyczna powinna uwzględniać wszystkie te elementy. Podejście poznawczo-behawioralne oferuje właściwą ramę metodyczną do radzenia sobie z pierwszorzędowymi (widocznymi) objawami w jąkaniu oraz z komponentami kognitywnymi i emocjonalnymi tego zaburzenia. Podczas warsztatu zostanie przedstawiona ogólna struktura terapii poznawczo-behawioralnej. Umożliwi  to uczestnikom zrozumienie w pełni, dlaczego określone strategie interwencji terapeutycznej są skuteczne i jak działają. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję skupić się na różnych procedurach interwencji i programowaniu terapii, które zapewnia podejście dostosowane indywidualnie do każdego klienta.

 

 

Kurt Eggers uzyskał stopień licencjata w zakresie medycyny, magistra w zakresie logopedii i doktorat w dziedzinie nauk biomedycznych oraz psychologii rozwojowej. Prowadzi badania i wykłada w Instytucie Terapii Mowy i Audiologii na Uniwersytecie Tomasza Morusa w Belgii. Jako profesor pracuje również na Uniwersytecie w Turku w Finlandii. Jest koordynatorem Europejskiej Klinicznej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy (ECSF), sekretarzem Międzynarodowego Stowarzyszenia Płynności (IFA) oraz członkiem komitetu ds. płynności mowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Logopedii i Foniatrii (IALP). Publikacje i wykłady dr. Eggersa znane są międzynarodowemu gronu specjalistów. Jego badania koncentrują się na roli temperamentu i funkcji wykonawczych w jąkaniu i zaburzeniach płynności mowy u różnych grup pacjentów.

 

Przebieg warsztatów:

  • 10.00–11.30 Moduł I warsztatów
  • 11.30–11.45 Przerwa kawowa
  • 11.45–13.15 Moduł II warsztatów
  • 13.15–14.00 Przerwa na obiad 
  • 14.00–15.30 Moduł III warsztatów
  • 15.30–15.45 Przerwa kawowa
  • 15.45–17.00 Moduł IV warsztatów
  • 17.00–17.15 Podsumowanie i wręczenie certyfikatów

 

Koszt udziału: 250 zł

Liczba miejsc: 40 osób

Uwaga! Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać go na adres: m.pyrczak@agereaude.pl.