OTWARTE FORUM DYSKUSYJNE DLA RODZICÓW DZIECI JĄKAJĄCYCH SIĘ

rodzice określają posiadane umiejętności wspierania dzieciForum odbyło się 28 sierpnia w godzinach 11.00-13.00 na Wydziale Teologicznym w Katowicach w sali 201. Celem spotkania było stworzenie rodzicom możliwości poznania się, wymienienia doświadczeniami, a także pogłębienia świadomości własnych uczuć, myśli i zachowań dotyczących jąkania dzieci.

Spotkanie było tym bogatsze, że wzięło w nim udział kilkoro jąkających się rodziców, znających ten problem z dwóch stron: z perspektywy własnej oraz rodzica dziecka jąkającego się. Stanowili „podwójnych specjalistów” w dziedzinie jąkania. To szerokie pole doświadczeń było bardzo pomocne w lepszym zrozumieniu tego problemu. W spotkaniu uczestniczyli rodzice z różnych rejonów Polski, również oddalonych od miejsca konferencji nawet o kilkaset kilometrów.

rozmowa o tym, jakich emocji może doświadczać osoba jąkającaUczestnicy spotkania jako prawdziwi eksperci znający sytuację zarówno swojego jąkającego dziecka, jak i rodzica dziecka, które się jąka, rozmawiali o różnych uczuciach, które im towarzyszą w związku z jąkaniem dzieci. W rozmowie o trudnych emocjach pojawił się temat częstego mechanizmu powstawania u rodziców poczucia winy. Opiekunowie nierzadko obwiniają się o niewystarczające wspieranie swoich dzieci, pomimo że zgodnie z badaniami naukowymi poczucie winy w rzeczywistości nie ma podstaw – rodzice nie wywołują jąkania u swoich dzieci. To właśnie rodzice, znając najlepiej potrzeby swoich dzieci, mają naturalną intuicję w poszukiwaniu sposobów na wspieranie ich w swobodzie wypowiedzi. Odpowiednie wsparcie logopedy może pomóc doprecyzować rodzicom te intuicje.

uczestnicy grupy dla rodziców rozmawiają na temat emocji, jakie im towarzyszą w związku z jąkaniem ich dzieciRodzic jąkającego dziecka również może przeżywać jąkanie. Ma prawo odczuwać różne trudne uczucia – lęku, wstydu, niepokoju, zażenowania, zmęczenia, smutku, złości,  bezradności i inne. Od tego jak rodzic radzi sobie z tymi uczuciami w dużym stopniu zależy nastawienie dziecka do jąkania. Wielu rodziców słyszy, że punktem wyjścia do skutecznego wspierania dziecka w radzeniu sobie z jąkaniem jest zaakceptowanie mowy dziecka taką, jaką ona jest. Przyzwolenie na objawy jąkania w wypowiedziach bliskich jednak często nie jest łatwe. Więcej – paradoksalnie akceptację jąkania może ułatwić zauważenie u siebie trudnych emocji z nim związanych. Jeśli rodzic zauważa, że jąkanie go złości, smuci, martwi, nie oznacza to wcale, że nie jest w stanie zaakceptować dziecka z jego jąkaniem. Kiedy będzie miał przyzwolenie na przeżywanie tych trudnych emocji, będzie mógł je przyjąć i zrozumieć, traktując uczucia jako pewną nie podlegającą ocenie moralnej informację – a więc po prostu jako emocję, która ma prawo się pojawić.

uczestnicy rozmawiają o najskuteczniejszych sposobach udzielania wsparcia emocjonalnego

Organizatorki:

dr Łucja Skrzypiec
dr Joanna Trzaskalik
mgr Tatiana Sokala (koordynator) tatiana@law.umk.pl
mgr Barbara Jeziorczak (koordynator) basia.kasprzyk@gmail.com

 

 


MNiSW.cdrOpracowano dzięki dotacji na Zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja II finansowane w ramach umowy 940/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.