CENNIK

TABELA OPŁAT KONFERENCYJNYCH SŁUCHACZY*

 

Konferencja dzień I i II
25-26.06.2021

Wczesna wpłata
1.04.2021-15.05.2021

300 PLN (lub 70 EUR)

Późna wpłata
16.05.2021-24.06.2021

400 PLN (lub 90 EUR)

*Opłata obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne oraz certyfikat udziału.

Wpłat należy dokonywać po zarejestrowaniu się na konto Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude podane podczas rejestracji.

ZAREJESTRUJ SIĘ

TABELA OPŁAT KONFERENCYJNYCH UCZESTNIKÓW CZYNNYCH

  Konferencja dzień I i II
25-26.06.2021

Prelegenci (każda osoba uwzględniona w programie)

200 PLN (lub 45 EUR)

Poster (uczestnictwo tylko zdalnie, każda osoba uwzględniona w programie)

Uwaga: studenci I i II stopnia bezpłatnie!

200 PLN (lub 45 EUR)

Wpłat należy dokonywać po zarejestrowaniu się na konto Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude podane podczas rejestracji.

ZAREJESTRUJ SIĘ