PROGRAM

Poniżej przedstawiamy roboczy program Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja III