PROGRAM

 program_PL_10.05


MNiSW.cdr

Materiał opracowano dzięki dotacji na Międzynarodową Konferencję Logopedyczną: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja II finansowaną w ramach umowy 940/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.