PATRONATY I PARTNERZY

II edycję konferencji zorganizowano pod honorowym patronatem:

logo_uniwersytet_slaski


prof. zw. dra hab. Wiesława Banysia
Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Rektora Uniwersytetu Śląskiego 

 

Abp_Skworc_herb
dra abpa Wiktora Skworca
Metropolity Katowickiego
Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

 

Katowice_herbdra Marcina Krupy
Prezydenta Miasta Katowice

 

 

ORAZ

5. PZL granatowe tłoptl.logoIFA_logo_z_nazwa_2

katowice_logo_poziom_kolor

 


PATRONAT MEDIALNY

logo - eM5.TVP3_Katowice_podst (2)gazeta_new_logologo gość niedzielny


MNiSW.cdrOpracowano dzięki dotacji na Zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja II
finansowane w ramach umowy 940/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
.