KONTAKT

Wszelkie zapytania dotyczące konferencji prosimy kierować pod adresy mejlowe:

  1. Dla prelegentów – uczestników czynnych (autorów wystąpień, posterów, warsztatów):  info@konferencja-zpm.edu.pl
  2. Dla słuchaczy – uczestników biernych:  rejestracja@konferencja-zpm.edu.pl

MNiSW.cdr

Materiał opracowano dzięki dotacji na Międzynarodową Konferencję Logopedyczną: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja II finansowaną w ramach umowy 940/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.