KALENDARIUM I CENNIK

15 stycznia – 28 lutego 2018 roku Zgłaszanie uczestnictwa w konferencji w charakterze prelegenta i autora posteru.
15 marca 2018 roku Rozesłanie przez komitet programowo-organizacyjny informacji o przyjęciu/nieprzyjęciu wystąpienia/posteru.
31 marca 2018 roku Upublicznienie roboczego programu konferencji.
1 kwietnia – 30 maja 2018 (lub do wyczerpania miejsc) Zgłaszanie uczestnictwa w charakterze słuchacza.
1 kwietnia – 30 maja 2018 roku Wczesna wpłata (dotyczy wszystkich uczestników konferencji – prelegentów, autorów posterów, słuchaczy – szczegółowy koszt uczestniczenia w wydarzeniu w tabeli niżej).
1 czerwca – 31 lipca 2018 roku Późna wpłata (dotyczy wszystkich uczestników konferencji – prelegentów, autorów posterów, słuchaczy – szczegółowy koszt uczestniczenia w wydarzeniu w tabeli niżej).
1 sierpnia – 30 sierpnia 2018 roku Finalne wpłaty sierpniowe.
31 sierpnia – 1 września 2018 roku Międzynarodowa konferencja logopedyczna. Zaburzenia płynności mowy. Edycja III.
   
 

Konferencja dzień I*
31.08.2018

Konferencja dzień I*
31.08.2018
+ uroczysta kolacja

Konferencja dzień II*
1.09.2018

Konferencja dzień I i II*
31.08.2018-1.09.2018

Konferencja dzień I i II*
31.08.2018-1.09.2018
+ uroczysta kolacja

           

Wczesna wpłata 01.04.2018-31.05.2018

180

180 zł + 110

180

320 

320 zł+110

Wczesna wpłata (studenci)
01.04.2018-31.05.2018

150

150 zł+110

150

280

280 zł+ 110

Późna wpłata 01.06.2018-31.07.2018

250

250 zł+ 110

250

420

420 zł+110

Późna wpłata (studenci) 01.06.2018-31.07.2018

180

180 zł+110

180

320

320 zł+110

Finalne wpłaty sierpniowe
01.08.2018–31.08.2018

280

280 zł+110

280

480

480 zł+110

*Opłata obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne oraz poczęstunek w przerwach konferencji.

Czynnych uczestników konferencji zainteresowanych opublikowaniem swoich opracowań naukowych w drugim tomie publikacji „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka” zapraszamy do nadsyłania artykułów w terminie do 30.11.2018 na adres: katarzyna.wesierska@us.edu.pl. Tom pierwszy jest dostępny online: http://www.konferencja-zpm.edu.pl/pl/multimedia-2/. Wytyczne edytorskie są dostępne na stronie: http://www.konferencja-zpm.edu.pl/pl/dla-autorow-wystapien-i-posterow/.