MULTIMEDIA I MATERIAŁY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulotka dot. mobbingu 

 

 

 

 

 

 

Plakat pn. Twój uczeń się jąka – to wyzwanie, ale masz potencjał, by go wesprzeć!

 

 

 

 

 

 

 

 

LogoLAB – Twój uczeń się jąka – to wyzwanie, ale masz potencjał, by go wesprzeć

 

Warsztaty dla dzieci jąkających się i ich rodziców – Uniwersytet Śląski w Katowicach (2018-2019). Opinie rodziców

Warsztaty dla dzieci jąkających się i ich rodziców – Uniwersytet Śląski w Katowicach (2018-2019). Opinie dzieci

Warsztaty dla dzieci jąkających się i ich rodziców – Uniwersytet Śląski w Katowicach (2018-2019). Opinie wolontariuszy

Poczekaj, poczekaj, jeszcze nie skończyłem…

 

Dzieci pytają: co świat wie o jąkaniu… Mówią rodzice: co świat powinien wiedzieć o jąkaniu!  Polecamy materiał filmowy, który został nakręcony podczas podsumowania cyklu spotkań warsztatowych dla dzieci jąkających się i ich rodziców: Każdy z nas może być dobrym mówcą (zorganizowanych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, 2018).

Dzieci dzieciom o jąkaniu: wszyscy dorośliśmy (For Kids, By Kids: All Grown Up) – polecamy polską wersję materiału filmowego the Stuttering Fundation, w którym po latach wystąpili bohaterowie filmu Dzieci dzieciom o jąkaniu i opowiedzieli co im pomogło.

Tym razem polecamy polską wersję materiału filmowego the Stuttering Fundation, został przygotowany z myślą o dzieciach jąkających się: Dzieci dzieciom o jąkaniu… (Stuttering. For Kids, By Kids)

Polecamy materiał filmowy przygotowany z okazji ISAD 2017 – zarejestrowany podczas otwartego panelu dyskusyjnego Zmiana postaw wobec jąkania! (Changing attitudes toward stuttering!) Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINIBA)


Polecamy trzy bardzo interesujące filmy zarejestrowany podczas II edycji Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka” 
Zachęcamy do zapoznania się z monografią wieloautorską będącą owocem pierwszego spotkania w ramach Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”, które odbyło się 12 września 2014 roku. Polecamy również niezwykle interesujące filmy i inne materiały, nie wszystkie powstały na konferencji lub z myślą o niej, lecz wszystkie warte są zapoznania się i chwili refleksji.

okładka

 

 

 POBIERZ MONOGRAFIĘ

 

 

 

 


Film pt. Giełkot (ang. Cluttering) udostępniony przez the Stuttering Foundation of America


jąkanie-jpg

 

 

PLAKAT DO POBRANIA

 

 

ULOTKA DO POBRANIA

 

 

 


„Eksperci mają głos” (zwiastun):


  „Eksperci mają głos” (film):


„Porozmawiajmy o jąkaniu” wywiad Zofii Byszewskiej z prof. Marylin Langevin. Film jest integralną częścią monografii  wieloautorskiej pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. T.1.:


„Jąkanie”

 


MNiSW.cdrOpracowano dzięki dotacji na Zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja II finansowane w ramach umowy 940/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.