III EDYCJA

O GRANCIE        HISTORIA GRANTU       PROF. GENE J. BRUTTEN       I EDYCJA     II EDYCJA   III EDYCJA    FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY



Podczas IV edycji konferencji Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka (2021) po raz kolejny został przyznany Grant im. prof. Gene’a Bruttena. Wręczenie nagrody jest możliwe dzięki ukończeniu prac nad polską wersją Baterią testów do oceny zachowań dla dzieci w wieku szkolnym, które się jąkają – BAB (wydawnictwo Centrum Logopedyczne, 2021), stworzonego przez prof. Martine Venryckeghem oraz prof. Gene’a Bruttena. Laureatkami trzeciej edycji grantu zostały mgr Edyta Saran-Pasoń oraz mgr Joanna Szymczakowska.

 

Laureatka mgr Edyta Saran-Pasoń jest magisterem filologiiObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie E_Saran_Pason-1-889x1024.jpg polskiej, nauczycielem dyplomowanym oraz neurologopedą. Ukończyła studia filologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia podyplomowe ze specjalnością logopedia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Neurologopedię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczestniczyła w licznych konferencjach, szkoleniach i warsztatach poświęconych terapii jąkania. Redaktorka merytoryczna polskiego wydania książki „ Zrozumieć jąkanie” autorstwa E. Kelman i A. Whyte. Od kilku lat prowadzi terapię dzieci i młodzieży z jąkaniem oraz specjalizuje się w pracy z dziećmi z dysleksją. Stara się upowszechniać wiedzę o jąkaniu poprzez prowadzenie szkoleń dla nauczycieli organizowanych przez Wydawnictwo Edukacyjne oraz wdrażanie w środowisku dzieci przedszkolnych programu InterACT. Pracuje w przedszkolu z językiem angielskim Rainbow  oraz prowadzi Gabinet Logopedyczny „Sówka” w Krakowie. W ramach grantu przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla studentów logopedii poświęcone tematyce: Jak wspomagać rodziców dziecka z jąkaniem (w przygotowaniu materiały, które mogły być wykorzystywane przez studentów i logopedów – zostaną udostępnione online na stronie grantu).

Laureatka mgr Joanna Szymczakowska jest magistrem filologii polskiej, Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie J_Szymczakowska-768x1024.jpgnauczycielem wychowania przedszkolnego oraz logopedą. Studia z zakresu logopedii klinicznej, a także neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną ukończyła na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Absolwentka warsztatów dla terapeutów jąkania, organizowanych przez The Stuttering Foundation of America na Uniwersytecie w Bostonie (2017) oraz na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle (2019). Od kilku lat zajmuje się terapią zaburzeń płynności mowy. Brała udział w licznych szkoleniach i konferencjach dotyczących metod terapii jąkania. Kilkukrotnie współorganizowała grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci jąkających się i ich rodziców. Publikowała na łamach czasopisma „Forum Logopedy” na temat wsparcia dzieci jąkających się w przedszkolu. Prowadzi terapię logopedyczną dzieci i dorosłych. Na co dzień stara się upowszechniać wiedzę na temat jąkania wśród logopedów i nauczycieli. Pracuje w Przedszkolu nr 35  z oddziałami integracyjnymi „Tęczowy Domek” oraz prowadzi Gabinet Logopedyczny „Wymówione” we Wrocławiu. W ramach grantu – we współpracy z psychologiem, pedagogiem i arteterapeutą – organizuje cykl spotkań terapeutycznych dla rodziców z dziećmi z zaburzeniami płynności mowy, a także przygotowuje broszurę o tematyce jąkania u dzieci do wykorzystania przez rodziców oraz nauczycieli (materiały będą dostępne na stronie grantu).