Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka